כ"ק האדמו"ר מתולדות אהרן שליט"אקבע מזוזה בישיבת נזר התלמוד, ישיבה גבוהה על טהרת הקודש בראשות ראש הישיבה הגה"צ רבי יוסף הירשלר • צילום: ברוך אוביץ.