מעמד רב רושם בהכנסת ספר תורה לישיבה לצעירים שע"י מוסדות בבא סאלי בנתיבות • מעמד כתיבת האותיות החל במעונו של נשיא המוסדות כ"ק האדמו"ר רבי ברוך אבוחצירא שליט"א והמשיך בבית בנו הרה"ג יצחק אבוחצירא רב הציון הקדוש של סידנא בבא סאלי • פיארו בנוכחותם מרנן ורבנן רבני העיר נתיבות וראשי ישיבת הנגב – שכר שכיר.

מעמד אדיר של שמחה וקידוש ה' בהכנסת ס"ת להיכל הישיבה הקטנה שע"י ממלכת התורה ע"ש בבא סאלי בנתיבות.

כתיבת האותיות החלה במעונו של כ"ק האדמו"ר רבי ברוך אבוחצירא שליט"א שאף בירך את התורמים לבית משפחת אלמקייס בברכת הצלחה מרובה בכל משלח ידיהם. לאחר מכן המשיך טקס כתיבת האותיות בבית הרה"ג יצחק אבוחצירא שליט"א כאשר לשם הגיעו כל רבני העיר ונציגי הציבור שבאו לכבודה של תורה ולכבודה של הישיבה לצעירים שע"י מוסדות בבא סאלי שכבר בשנה הראשונה להקמתה היא נמצאת בכותל המזרח של עולם הישיבות בכל אזור הדרום.

בתהלוכה לכבודה של תורה בשירה ובריקודים לכיוון היכל הישיבה לקחו חלק אלפי משתתפים, בני התורה ומשפחותיהם שבאו לשמוח עם בני הישיבה ביום חגם. עם סיום התהלוכה ולאחר הכנסת ספר התורה לארון הקודש התיישבו המשתתפים לסעודת מצווה כיד המלך שבה נישאו משאות הקודש מפי ראש הישיבה הרה"ג רבי יאיר מלול שליט"א והמנהל הרוחני הרה"ג רבי מימון אלבז שליט"א.

את המזרח המפואר פיארו רבני העיר הרה"ג פנחס כהן שליט"א שאף הרחיב בדבר החשיבות שראה בהקמת הישיבה ובדרך החינוכית בה נוהגים ראשי הישיבה. רב הקהילה הרה"ג רבי שמואל מונטג שליט"א שנשא דברים במהלך הסעודה דיבר בפני הבחורים על החשיבות בהשקעה בלימוד דווקא בימים אלו ואף הפליג בחשיבותה של הישיבה החדשה שהוקמה רק השנה וכבר היא תופסת מקום של כבוד בעיר נתיבות. רב הקהילה הרה"ג דנון דנין שליט"א בירך את הבחורים ואת רבני הישיבה שיזכו להגדיל תורה ולהאדירה מתוך אהבת התורה ומתוך שמחה של תורה.

גולת הכותרת היתה כאשר נכנס לאולם הגה"צ הרב אבנר עפג'ין שליט"א ראש מוסדות בית הלוי בארץ ובעולם שכיבד את המעמד בנוכחותו ואף ריתק את הנוכחים במשא המרכזי לכבודה של תורה. עם סיום דבריו ביקש מכלל הבחורים והאברכים לגשת למרכז האולם ושם פצח איתם בריקוד של שמחה מתוך דביקות והתעלות שהותירה רושם רב על כלל המשתתפים.