שמחת נישואי נכדת הגה"צ רבי פסח שטרן מדינוב שליט"א, בת לבנו הרה"ג ר' שלמה שטרן שליט"א, דומ"צ צאנז חיפה, בהשתתפות אדמורי"ם, רבנים וקהל רב.