אם הוא נכד של ר' משה שטיינמן, אז הוא נין של מרן ולא בן נין