בבית המדרש של חסידות ברסלב תלמידי היכל הקודש ביבניאל, נערכה שמחת הברית לנכדו של מורינו הרה"צ רבי יצחק לעזער שליט"א, בן לחתנו הרב אליעזר אדלשטיין הי"ו • גלריה משמחת הברית