אדמו"רים, רבנים וקהל רב השתתף בשמחת החתונה לנכד גאב"ד ראדושמילא בן לבנו הרב שלמה זלמן הלפרין, חתן הגרי"י שמרלר ונין הגרא"ש שמרלר ראש ישיבת צאנז ונין כ"ק האדמו"ר מסטארופקוב זצוק"ל, הכלה היא נכדת כ"ק האדמו"ר מגארליץ בת לבנו הרה"ג חיים מנחם הלברשטאם חתן הגר"י ניישלאס אב"ד סערדהאלי. צילום יהודה פרקוביץ