האדמו”ר מנדבורנה אלעד שליט”א יצא בלוית מספר מקורבים למסע בזק להונגריה להשתטחות על ציון הצדיק המפורסם מופת הדור ומחולל הפלאות הרה"ק ר' ישעי' מקרעסטיר זי"ע להעתיר על צרכי בני ישראל המרובים לרפואות וישועות והצלחות וכל מילי דמיטב לכלל ולפרט