שמחת בית שומרי אמונים ק"ג –זאבליטוב - זידיטשוב ב"ש – חוסט • החתן בן האדמו"ר משומרי אמונים ק"ג עב"ג הכלה בת האדמו"ר מזאבליטוב • צילום: יוחנן לוסטיג