קהל רב השתתף בשמחת השבע ברכות בחצרות קוסוב ויז'ניץ - ערלוי שנערכה (רביעי) ע"י הסבא כ"ק האדמו"ר מקוסוב ויז'ניץ שליט"א בבית שמש - צילום: יעקב לדרמן