כ"ק מרן האדמור מנדבורנה שליט"א השתתף אמש במעמד סיום מסכתות שנלמדו בשיעורי תורה בביהמ"ד נדבורנה בעיר אלעד. שוקי לרר תיעד

אמש (שלישי) התקיים מעמד כבוד התורה בראשות כ"ק מרן האדמו"ר מנדבורנה שליט" לרגל סיום מסכתות שבועות וביצה במסגרת שיעור דף היומי שנמסר מידי יום בשעות הבוקר המוקדמות בבית מדרש החדש של קהל חסידי נדבורנה בעיר אלעד, כשמידי יום פותחים עשרות אברכים את סדר יומם בשיעור כהכנה לתפילת שחרית כפי הוראת האדמו"ר.

שיעור זה פותח את מערך השיעורים מידי יום ביומו מסביב לשעון, כשבימי השבתות מגיעים לבית מדרש רבנים חשובים לשאת מדברותיהם, בהם הגאון רבי ישראל זושא הורביץ, רב קהילות החסידים בעיר, והגר"י לייזער, רב חסידי צאנז בעיר, שנשאו דברים בשבועות האחרונים.

במהלך המעמד נאם הרה"ג רבי נפתלי גלנץ, רב קהילת חסידים בעיר אלעד, בגודל יקרת הלימוד בשעות הבוקר המוקדמות, וההוסיף בשבחו של ביהמ"ד של הקהילה בעיר שבו המתפללים קיבלו על עצמם להימנע משיחות חולין, דבר אשר הינו מושא להערצה בקרב תושבי העיר.

באמירת סיום מסכת כובד המג"ש הרה"ג רבי יחזקאל יעקובס, כשהקדיש נאמר על ידי האדמו"ר.

לאחר שהציבור עבר ל'ברכת לחיים' לפני האדמו"ר, הוא זכה לשמוע במשך שעה ארוכה את משא האדמו"ר שחיזק את הקהל לרגל ימי השובבי"ם, כשעורר את הציבור, שהאדם פותח את יומו בלימוד התורה הרי זה מעלה ומרומם את כל היום כולו ליום רוחני ונעלה הרבה יותר.

עודהשתתפו באירוע ונשאו דברים, בנו של האדמו"ר, הרה"צ רבי חיים מרדכי רוזנבוים. הרה"ג רבי יוסף נחום שטרום, ראש ישיבת קרעטשניף בעיר אלעד. הרה"ג ר' יחזקאל יעקובס, ר"מ בבית המדרש ומשגיח בישיבת מחנובקא בעלזא ובישיבת חכמי לובלין.