מסיבת מפוארת נערכה בשבוע האחרון בשכונת וויליאמסבורג לטובת מוסדות סאטמר בבני ברק לקבוצת נגידי החסידות בארה"ב. את המעמד פיאר בנוכחותו כ"ק האדמו"ר מסאטמר שליט"א • תיעוד

מסיבה מיוחדת ומפוארת נערכה ביום שני האחרון בשכונת ווליאמסבורג שבברוקלין לקבוצה מצומצמת של נגידי חסידות סאטמר שהתאספו לתמוך במוסדות 'יטב לב' סאטמר בבני ברק.

המסיבה נערכה בבית הנגיד ר' משה אהרן קארפן, יו"ר הנהלת המוסדות בבני ברק, בנו של הרבני הנגיד ר' שלמה צבי קארפן, מגדולי תומכי החסידות בארה"ב.

המסיבה התקיימה לרגל התרחבות המוסדות בבני ברק, כשרק לפני מספר חודשים נחגג מעמד 'חנוכת הבית' לאחד מבנייני המוסדות בעיר, שבו השתתף הרה"צ רבי חנניה יו"ט ליפא טייטלבוים, בשליחותו של אביו, כ"ק האדמו"ר מסאטמר שליט"א.

במהלך המסיבה קיבלו הנגידים את כ"ק האדמו"ר מסאטמר שליט"א, שהופיע בה בראש המסובים, נשא דברים, קיבל את הנגידים בפרטיות ואסף את תרומותיהם המכובדות.

עוד השתתפו במעמד: בני האדמו"ר, הגה"צ רבי חיים צבי טייטלבוים שליט"א, אב"ד סאטמר-ירושלים. הגה"צ רבי יעקב בער טייטלבוים שליט"א, אב"ד סיגוט, והרה"ג רבי חנניה יו"ט ליפא טייטלבוים. מישראל הגיע להשתתף במעמד מנהל מוסדות סאטמר בבני ברק, ר' דוד מאיר טאלר, שבנאומו במעמד מסר למשתתפים סקירה אודות התרחבות הקהילה.