שמחת הברית לנכד האדמו"ר מדעעש בן לחתנו הרה"צ ר' נחמן בן הרה"צ ר' מאיר יעקב ישראל וישורון כהנא שליט"א בן האדמו"ר מספינקא בני ברק שליט"א • צילום: שוקי לרר