מאות חסידים ואנשי מעשה, ובראשם אדמורי"ם ורבנים השתתפו בשמחת הנישואין לבן האדמו"ר מסדיגורה שליט"א, החתן הרב יצחק יהושע העשיל פרידמן עם נכדת ראב"ד אנטווערפן הגאון רבי אליהו שטרנבוך זצ"ל • צילום: שוקי לרר

מאות ובראשם אדמורי"ם ורבנים השתתפו בשמחת הנישואין לבן האדמו"ר מסדיגורה שליט"א החתן הרב יצחק יהושע העשיל פרידמן עם נכדת ראב"ד אנטווערפן הגאון רבי אליהו שטרנבוך זצ"ל חתן הרה"ק בעל ה'מקור ברוך' מסערט ויז'ניץ זצוק"ל, בת לבנו הרה"ג רבי אשר שטרנבוך שליט"א, חתן האדמו"ר מאוסטרובה – קאלושין שליט"א, חתן הרה"ק בעל ה'אמונת אברהם' מפיטסבורג זצוק"ל.