תיעוד מההכנות בערב שבת. הכנת האוהל לטישים. סעודה שלישית. הבדלה מוצאי שבת וקידוש לבנה • צילום שלומי טריכטר