הנהלת כולל מצוינים סאטמאר ירושלים העניקו תשורה מכובדת לאברכים היגעים בתורה ואשר נבחנו על מקצועות שונות אצל גדולי הדור שליט"א. האברכים יצאו למסע בפולין הגיעו לליזנ'סק לנצ'אוט שינעווא דינוב רימנוב קשאנוב בריגל ועוד. גולת הכותרת היתה השבת המיוחדת בעיר צאנז מקום מנוחתו של הרה"ק בעל הדברי חיים זי"ע. לשם הגיע במיוחד מארה"ב הגה"צ רבי חיים צבי טייטלבוים שליט"א לשבות יחד עם האברכים והשבת היתה מרוממת במיוחד.