השבוע הגיע לביקור מיוחד בקרית גת כ"ק מרן האדמו"ר מערלוי שליט"א בביתו של רב העיר הגאון רבי משה הבלין שליט"א • מאת אשר ישראלי

במהלך הביקור הועלו זיכרונות ועובדות מופלאות מכ"ק האדמו"ר מליובאויטש זיע"א, ועל היקף ופעילות מוסדות התורה והחסד בעיר.

האדמו"ר התעניין על כל מפעולותיו הגדולות והברוכות של הרב שליט"א בתחומי הבית דין צדק, מערכות הכשרות והעירובין, הדרשות והשיעורים ברחבי העיר וכו'.
לסיום בירך האדמו"ר בחום רב את המרא דאתרא שליט"א שיזכה לאריכות ימים ושנים טובות בנעימים, ולברכה והצלחה וסייעתא דשמיא בכל מעשי ידיו.
לאחר מכן ערך האדמו"ר ביקור קצר בביהמ"ד "קהל חסידים". האדמו"ר עמד מקרוב על מגוון השיעורים והתפילות וושאר הפעולות הנעשים במסגרת בית המדרש, ואיחל שיזכו כל העוסקים והמסייעים לכל מילי דמיטב בגשם וברוח.