האדמו"ר מצאנז ערך את שולחנו הטהור לרגל חמישה עשר בשבט בבית המדרש הגדל דחסידי צאנז שביניון סיטי • צילום: אבי ס.