כ"ק האדמו"ר מסטאניסלאב שליט"א ערך את שולחנו לרגל ט"ו בשבט בבית מדרשו שבביתר • צילום JDN