מישהו מכיר את הרב'ה בתמונה זה עם הכובע סאמט ?
זה לא רב'ה חזן ?