מעמד רב רושם התקיים בתלמוד תורה בני הישיבות בעיר רחובות העומד בנשיאות המרא דאתרא ורב בית הכנסת "החורבה" הגאון רבי שמחה הכהן קוק שליט"א • צפו:

תלמידי החמד אשר התכנסו לכבוד ט"ו בשבט עלו בזה אחר זה לקבל מידיו של הגר"ש שליט"א פירות מתוקים • שיאו של המעמד נרשם כאשר הגר"ש שליט"א חיזק ורומם את התלמידים ואז זכו לרגע נעלה כאשר עמדו הכל על רגליהם ונשיא הת"ת שליט"א בירכם בלב רוגש בברכת כהנים באהבה: "יברכך ד' וישמרך"… • רישומו של המעמד נחרט בליבותיהם הצעירים ובוודאי ישא פירות לגדלם לאילנות פאר בכרם בית ישראל.