לרגל חמשה עשר בשבט - ראש השנה לאילנות, התקיים מעמד מרגש בבית כ"ק מרן גאב"ד ירושלים שליט"א כאשר למעונו עלו ילדי תלמוד תורה ברסלב ירושלים להיבחן על עשרות דפי גמרא שקלא וטריא ממסכת בבא קמא והפליאו בידיעותיהם • כ"ק מרן הגאב"ד שליט"א ברך את התלמידים, המלמדים והמנהלים בחמימות רבה ואמר  "כך יאה לדור הבא של תלמידי החכמים " • לרגל ראש השנה לאילנות חילק מרן הגאב"ד פירות ומיני מתיקה לתלמידים ולמנהלים • צילום: משה מרקוביץ - ברסלב live