כ"ק האדמו"ר מלעלוב ערך את שולחנו לרגל חמשה עשר בשבט בבית המדרש דחסידי לעלוב בבני ברק בהשתתפות קהל רב • צילום: שוקי לרר