כ"ק האדמו"ר ממחנובקא בעלזא שליט"א ערך את שולחנו לרגל חמשה עשר בשבט בבית מדרשו בבני ברק בהשתתפות כ"ק האדמו"ר מיערוסלב שליט"א • צילום: שוקי לרר