האדמו"ר מנדבורנה שליט"א ערך את שולחנו בהיכל הטישים בקרית נדבורנה בב"ב לאחר מכן עבר הקהל לקבל מהאדמו"ר פירות ואתרוג • צילום: שוקי לרר