כ"ק האדמו"ר מויז'ניץ שליט"א השוהה בימים אלו בפלורידה לצורך מנוחה ערך את שולחנו הטהור לרגל חמשה עשר בשבט בהשתתפות קבוצה מצומצמת ממקורביו