קהל נכבד נטל חלק במעמד ט"ו בשבט ושולחן הטהור של כ"ק האדמו"ר מראדושיץ שליט"א בבית המדרש החדש ברחוב אריאל 3 בירושלים • במהלך המעמד נערך מעמד תפילה מיוחד בו כל הקהל אמר ברוב עם ורגש את התפילה המיוחדת שחיבר כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א לישועת הממתינים ומייחלים לישועה, לאחר שכידוע כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א פועל רבות ונצורות במסגרת ארגון 'מגדיל ישועות' שהוקם על ידו • במהלך המעמד נשא האדמו"ר שליט"א מדברותיו וזימרו ניגוני הקודש ושירי רגש ודביקות בתפילה ובקשה שתהא השעה הזאת שעת רחמים ועת רצון מלפניו, בזכות האי סבא קדישא מופת הדור ופועל הישועות רבינו ישכר בער מראדושיץ זי"ע • צילום: JDN