בביהמ"ד הגדול ביאלא ב"ב נערך מעמד הכנסת ספר תורה שנכתב לע"נ הרבנית הצדקנית אלמנת האדמו"ר בעל ה"להבת דוד" מביאלא זצ"ל. המעמד נערך בראשות כ"ק האדמו"ר מביאלא ב"ב שליט"א ובהשתתפות אחיו האדמו"רים שליט"א  • צילום: שוקי לרר