במלאת השלושים להסתלקותו לגנזי מרומים של זקן רבני מרוקו הגאון הצדיק רבי יהושוע מאמאן זצוק"ל. התקיימה עצרת מספד לזכרו בעיר אלעד בהשתתפות רבנים ודיינים.

נשאו דברים לזכרו: רבה הראשי של העיר אלעד הרב שלמה זלמן גרוסמן שליט"א .הרב אברהם וזאנה רב קהילת הספרדים חזון עובדיה. הרב ישראל נח ברגר שליט"א ראש מוסדות ישמח משה וחתנו של הרב ניסים מויאל זצוק"ל. הרב אברהם אסולין שליט"א יו"ר ארגון איגוד בני התורה יוצאי מרוקו. בנו ממשיך דרכו רבי אברהם מאמאן שליט"א רב שכונת דרום באר שבע וראש מוסדות תורה אור. הרב דוד ציונוב שליט"א מרבני העיר אלעד. הרבנים דברו בשבחו של הרב זצ"ל .ועל החיסרון שהשאיר הרב בדור יתום זה ועל כל אחד ואחד לקבל על עצמו קבלות למלאת את החלל העצום.