לרגל יום הזכרון הרביעי של הגאון רבי נתן פריד זצ"ל, מתלמידי ה'חזון איש' זצ"ל ואיש אמונו, פקדו מאות את קברו בהר המנוחות • צילום: שוקי לרר

ביום חמישי האחרון הגיעו אלפי מתפללים להר המנוחות, לרגל יום הזכרון של תלמיד ה'חזון איש' זצ"ל ואיש אמונו, הגה"צ ר' נתן פריד זצ"ל, שחל בשבת.

לרגל העליה לקברו הופיע בארץ נכדו, הנגיד בנש"ק ר' יואל לאנדא שליט"א מארה"ב, הידוע כבעל חסד גדול

הגאון רבי נתן פריד זצ"ל נולד בשכונת בתי הונגרין, משכונותיה הוותיקות של ירושלים, לאביו הגאון ר' שלמה זצ"ל, שעלה לארץ בשנת תרס"ד מצ'כסלובקיה. כאן נשא חן וקירבה מיוחדת אצל רבני ירושלים הרה"ג רבי שמואל סלנט זצ"ל, וכן גאב"ד ירושלים, הרה"ג רבי יוסף חיים זוננפלד זצ"ל, בהיותו קשור לשיטת ההתבדלות של תלמידי החתם סופר בצ'כסלובקיה.

מצד אמו היה ר' נתן נכד לאבי אמו, הגאון ר' מנחם מענדל צ'רסקי זצ"ל, ששימש ביחד עם הגאון ר' שמריה קרליץ זצ"ל, אבי החזו"א, ברבנות העיר קוסובו שבליטא.

בילדותו התייתם מאמו, ואחר טלטולים קשים הגיע לעיר בני ברק, שם קרבו וחיבבו החזו"א, שכבר הכיר את משפחתו מאז שסבו שימש עם אבי החזו"א ברבנות קוסובו, ואף ראה בו כי עדיו לגדולות, ומאוחר יותר אף מינה אותו להיות הממונה מטעמו על עניני תרומות ומעשרות ועירובין, וסמך עליו ועל ישרותו ויראת השמים שבו.

בשנותיו האחרונות שחרו רבים לפתחו לעצה, לישועה ולברכה, כשאף גדולי ישראל הגיעו להתייעץ עמו. במיוחד התייעץ עמו שר התורה הגר"ח קנייבסקי שליט"א, שבירר אצלו דעת החזו"א בנושאים עליהם מונה מטעמו.

ר' נתן היה ידוע כאיש מורם מעם, ירא שמים, תלמיד חכם עצום ובעל מידות מוזהבות שרבים נוושעו בתפילתו ונהנו מעצותיו המחכימות. לא לחינם בחר בו מרן החזו"א לאיש אמונו, בסמכו את ידיו עליו.

לפני ארבע שנים נפטר לבית עולמו זקן ושבע ימים בגיל 90, ונטמן בהר המנוחות בירושלים, כאשר גם השנה, הגיעו מאות והתפללו על קברו, לדבר ישועה ורחמים.