מעמד סיום הש"ס וכינוס השנתי דקהל אנשי ירושלים בראשות רבי יצחק שמעון שלזינגר שליט"א ובהשתתפות כ"ק גאב"ד ירושלים שליט"א • צילום: ברוך אוביץ