רבני ומורי צדק שע"י בד"צ דרכי תורה התכנסו בראשות הגאב"ד הגאון הגדול רבי אשר ווייס למושב בית דין מיוחד לרגל חנוכת לשכת הבד"צ החדש ובית ההוראה.