בשבוע שעבר יצא מרן ראב"ד ירושלים הגר"מ שטרנבוך שליט"א למנוחה בעיר טבריה. ביום ו' נסע מרן שליט"א להשתטח על ציון התנא האלוקי הרשב"י זיע"א. שלשום (ב') שב מרן שליט"א למעונו בעיר הקודש ירושלים.