בקרית גת נערכה הנחת אבן הפינה לקרית החינוך של מוסדות חסידי בעלזא בהשתתפות הרה''צ ר' אהרן מרדכי רוקח שליט''א בנו של כ''ק האדמו''ר מבעלזא, באירוע נטלו חלק רבני העיר ואישי ציבור נכבדים • צילומים: פותחים שבוע בדרום 
השבוע נערכה הנחת אבן הפינה של קרית החינוך של מוסדות חסידי בעלזא בקרית גת בהשתתפות בנו של כ"ק האדמו"ר מבעלזא שליט"א הרה"צ רבי אהרן מרדכי רוקח שליט"א, באירוע נטלו חלק רבני העיר קרית גת ובראשם המרא דאתרא הגה"ח רבי משה הבלין שליט"א  ראשי הכוללים, אישי ציבור נכבדים וביניהם מנכ"ל מוסדות בעלזא בקרית גת הר"ר אהרן קליין הי"ו, ראש העיר מר אבירם דהרי הי"ו, מנכ"ל העיריה הר"ר מאיר ואזנה הי"ו, מנהל אגף חינוך חרדי בעיריית קרית גת ר' משה ביטון הי"ו, כמו"כ השתתפו באירוע ח"כ הר"ר ישראל אייכלר הי"ו ועסקנים רבים מחסידות בעלזא שהגיעו מכל חלקי הארץ.