תמונות מעריכת שולחנו של כ"ק האדמו"ר משידלובצא לרגל הילולת זקינו החלקת יהושע מביאלא זצ"ל • בשב"ק פרשת משפטים שהה האדמו"ר בקרב חסידיו ומעריציו בעיר ביתר • צילום: JDN