ברית לנכד האדמו"ר מלעלוב ארה"ב שליט"א בן לבנו הרה"צ רבי אברהם בידרמן שליט"א • צילום: שוקי לרר