שמחת הבר מצוה לנכד הגה"צ רבי סיני הלברשטאם שליט"א ונכד הגר"מ דייטש שליט"א גאב"ד רמת שלמה, השמחה התקיימה בבית מדרשו של הסב הגר"ס הלברשטאם בשיכון ו' בב"ב בהשתתפות קהל רב • צילום: שוקי לרר