מרן הגר"ש כהן שליט"א במעמד חיזוק מוסדות הגר"ח רבי: "השבת היא זאת שאומרת שיש בורא עולם ומי שמחלל אותה ח"ו כופר בבורא עולם" הגר"ש בעדני: "כל מקום שיש בו תורה זהו כיפת ברזל להציל אותנו מכל הצרות" אלפים בראשות מרנן ורבנן גדולי ישראל שליט"א השתתפו השבוע במעמד ארבעים שנה לחיזוק מוסדות הגר"ח רבי שליט"א ראש ישיבת "עטרת חכמים" והילולת הצדיקים. בתחילה פתח את המעמד בנו של הגר"ח, הרה"ג ר' אליהו רבי ראש הכולל שכיבד את בואם של גדולי ישראל שהטריחו עצמם להשתתף במעמד לכבודה של תורה. במעמד נשאו דברים גדולי ישראל ובראשם נשיא מועצת חכמי התורה רבן של ישראל מרן הגר"ש כהן שליט"א, בדבריו שיבח מרן שליט"א את מפעליו הגדולים של הגר"ח רבי וחיזק את הציבור בחשיבות כבוד השבת ושמירתה, "שבת היא אומרת לכל העולם כולו יש בורא עולם שברא את העולם, ברא שישה ימים ושבת מנוחה. מי שמחלל שבת הוא ח"ו כופר בבורא עולם. אבל מי ששומר שבת ברכת השבת ממשיכה לו לכל השבוע. אדם שקידש את השבת כמו שצריך הוא מרגיש את ההארה גם באמצע השבוע", אמר מרן שליט"א. הגר"ש בעדני שליט"א שיבח את הגר"ח רבי על המהפכה הגדולה שעשה במרכז הארץ וקירוב לבבות "המוסדות של הגר"ח רבי שומרים על המרכז ועל חולון בפרט, רבותי כל מקום שיש בו תורה זה כיפת ברזל, רק זה מציל אותנו מכל הצרות, הרבצת תורה וזיכוי הרבים וב"ה זכה הגר"ח רבי למסור נפשו על כך". אמר הגר"ש בעדני. הראשון לציון הגר"י יוסף עורר בדבריו על חינוך הילדים ואמר "יש לצערינו ילדים שמדרדרים, ראו אצל האבא מכשיר לא טוב, מספיק נגעו בו כמה פעמים ולא עלינו התקלקלו, צריכים להיזהר ולהתרחק מכל מיני מכשירים טמאים, ורק בכך יהיה אפשר לחנך את הילדים בדרך התורה", אמר לאחמ"כ נשא דברים הגר"ז כהן שליט"א ראש ישיבת היכל מאיר בדבריו שיבח את הגר"ח רבי ואמר כי ב"ה בנה מרכז של תורה אשר מאיר את העולם, ראש המוסדות הגר"ח רבי בירך את הקהל הקדוש ועורר את הקהל להרבות בלימוד תורה ומצוות. כמו"כ נשא דברים הגאון רבי משה אבוחצירא שליט"א ויו"ר ש"ס הרב אריה דרעי. ...

מרן הגר"ש כהן שליט"א במעמד חיזוק מוסדות הגר"ח רבי: "השבת היא זאת שאומרת שיש בורא עולם ומי שמחלל אותה ח"ו כופר בבורא עולם"

הגר"ש בעדני: "כל מקום שיש בו תורה זהו כיפת ברזל להציל אותנו מכל הצרות"

אלפים בראשות מרנן ורבנן גדולי ישראל שליט"א השתתפו השבוע במעמד ארבעים שנה לחיזוק מוסדות הגר"ח רבי שליט"א ראש ישיבת "עטרת חכמים" והילולת הצדיקים.

בתחילה פתח את המעמד בנו של הגר"ח, הרה"ג ר' אליהו רבי ראש הכולל שכיבד את בואם של גדולי ישראל שהטריחו עצמם להשתתף במעמד לכבודה של תורה.

במעמד נשאו דברים גדולי ישראל ובראשם נשיא מועצת חכמי התורה רבן של ישראל מרן הגר"ש כהן שליט"א, בדבריו שיבח מרן שליט"א את מפעליו הגדולים של הגר"ח רבי וחיזק את הציבור בחשיבות כבוד השבת ושמירתה, "שבת היא אומרת לכל העולם כולו יש בורא עולם שברא את העולם, ברא שישה ימים ושבת מנוחה. מי שמחלל שבת הוא ח"ו כופר בבורא עולם. אבל מי ששומר שבת ברכת השבת ממשיכה לו לכל השבוע. אדם שקידש את השבת כמו שצריך הוא מרגיש את ההארה גם באמצע השבוע", אמר מרן שליט"א.

הגר"ש בעדני שליט"א שיבח את הגר"ח רבי על המהפכה הגדולה שעשה במרכז הארץ וקירוב לבבות "המוסדות של הגר"ח רבי שומרים על המרכז ועל חולון בפרט, רבותי כל מקום שיש בו תורה זה כיפת ברזל, רק זה מציל אותנו מכל הצרות, הרבצת תורה וזיכוי הרבים וב"ה זכה הגר"ח רבי למסור נפשו על כך". אמר הגר"ש בעדני.

הראשון לציון הגר"י יוסף עורר בדבריו על חינוך הילדים ואמר "יש לצערינו ילדים שמדרדרים, ראו אצל האבא מכשיר לא טוב, מספיק נגעו בו כמה פעמים ולא עלינו התקלקלו, צריכים להיזהר ולהתרחק מכל מיני מכשירים טמאים, ורק בכך יהיה אפשר לחנך את הילדים בדרך התורה", אמר

לאחמ"כ נשא דברים הגר"ז כהן שליט"א ראש ישיבת היכל מאיר בדבריו שיבח את הגר"ח רבי ואמר כי ב"ה בנה מרכז של תורה אשר מאיר את העולם,

ראש המוסדות הגר"ח רבי בירך את הקהל הקדוש ועורר את הקהל להרבות בלימוד תורה ומצוות.

כמו"כ נשא דברים הגאון רבי משה אבוחצירא שליט"א ויו"ר ש"ס הרב אריה דרעי.