התפילות בקברי הצדיקים, ההשתתפות באירועים השונים, הפגישות עם הרבנים והעסקנים, ומעל הכל: ההשתתפות בשמחת בית סאטמר-ויז'ניץ • כך נראה מסעו של כ"ק מרן האדמו"ר מסאטמר מבעד לעדשת המצלמה של הצלם משה גולדשטיין

מראות מביקורו של כ"ק האדמו"ר מסאטמאר שליט"א בארה"ק לרגל שמחת בית סאטמאר ~ ויז'ניץ, שמחת הנישואין לבת הגה"צ רח"צ מייזליש ר"י סאטמר בני ברק בן הגה"צ אבד"ק סאטמר ב"פ שליט"א וחתן מרן האדמו"ר מויז'ניץ שליט"א עב"ג החתן משולם ישכר בן הרה"ג ר' חיים לייבוש באב"ד, ראש ישיבת תורת חסד בן הגה"צ מ'טארטיקוב לונדון שליט"א במהלך ביקורו התפלל האדמו"ר בקברי הקדמונים במפת וסייר במרכזי סאטמאר בב"ב • צילום: צלם המסע – משה גולדשטיין

בתפילה בבית החיים בצפת

בתפילת שחרית בבית האכסניה בצפת

בתפילה על קברי אביי ורבא ורב פפא

בשמחת בית סאטמאר ~ ויז'ניץ שמחת הנישואין לבת הגה"צ רח"צ מייזליש ר"י סאטמר בני ברק בן הגה"צ אבד"ק סאטמר בורו פארק שליט"א וחתן מרן האדמו"ר מויז'ניץ שליט"א עב"ג החתן משולם ישכר בן הרה"ג ר' חיים לייבוש באב"ד, ראש ישיבת תורת חסד בן הגה"צ מ'טארטיקוב לונדון שליט"א

קבלת פנים וחופה

סעודת החתונה וריקודים

מצוה טאנץ

???????????????????????????????????

ראש עירת ב"ב הרב חנוך זייברט בביקור

בביקור באתר הבניה של הבנין החדש של הבית חינוך לבנות

בשיכון קרית יואל סאטמאר ביום ד' בבוקר

בניחום אבלים בבית משפחת ווירצבערגער בבני ברק