א שבת אין מעז'יבוז': ישיבה גבוהה 'עריבות התורה' בירושלים בשבת התעלות בעיר מעזבוז בראשות ראשי הישיבה ומגידי שיעור ובהשתתפות הנגיד ר' דוד מאיר טלר שליט"א מבני ברק • צילום: JDN