צריך לציין שבאבוב עושים קידוש השם, בזה שהם מקפידים תמיד על הופעה מכובדת ומרשימה, כמו שכתוב בגמרא שתלמיד חכם צריך להיראות.