הרה"צ חיים שלום הלברשטאם בנו בכורו של האדמו"ר מסר שיחת חיזוק לתלמידי הכיתות הגבוהות בת"ת באבוב בב"ב • צילום: שוקי לרר