קהל רב השתתף בשמחת התנאים לנכד כ"ק אדמו"ר מטריסק לונדון בן לבנו הרה"צ רבי זושא טברסקי חתן כ"ק הרה"צ רבי יצחק אייזיק וויס זצוק"ל מספינקא, הכלה היא נכדת כ"ק אדמור מנדבורנה אראד מירושלים בת לבנו. צילום: יהודה פרקוביץ