תיעוד מסעודת הילולא לרגל יומא דהילולא של כ"ק מרן אדמו"ר בעל האמרי סופר מערלוי זי"ע - אצל בנו מ"מ כ"ק מרן אדמו"ר מערלוי שליט"א בהשתתפות אחיו הרבנים הגה"צ שליט"א