היערכות לקראת המעמד של הכנסת ספר תורה שנכתב ע"י "רפואה וחיים" לזכות ולרפואת חולי וילדי ישראל שתיערך מחר (ב') באודיטוריום העירוני בבני ברק • צפו בתיעוד נרחב מסיום כתיבת האותיות בבתי גדולי ישראל

ידידי רפואה וחיים יחד עם מאות ילדי האגודה נרגשים ומתכוננים בהיערכות גדולה ובשמחה של מצוה לקראת חגיגה רבת פאר והדר שתיערך לכבודה של תורה ולכבודם של חתני השמחה – חניכי האגודה.

רפואה וחיים מתכבדת בזאת להזמין בקריאה של חיבה את כל ידידיה אוהדיה ושותפיה, לשוש משוש לכבוד התורה הקדושה, תורת חיים של אהבת חסד, ולקחת חבל בשמחת הכנסת ספר תורה שנכתב לרפואת ולזכות ילדי וחולי ישראל.

לצד ההתרגשות הגוברת של רפואה וחיים חניכיה ומתנדביה, נשלמות ההכנות האחרונות לקראת המעמד הגדול והמרגש. צוות מיוחד הועמד לפקד על ההכנות של הפקת המעמד החגיגי, ולארגן בהצלחה מרובה את אירוע חגיגת הכנסת ספר התורה אשר יביא אור של חיים ושמחה לאלפי נשמות נשברי לב כמאמר חז"ל "מרבה תורה מרבה חיים".

בסיום כתיבת האותיות של ספר התורה השתתפו עשרות גדולי ישראל שליט"א הן בארה"ק והן בחו"ל המכירים מקרוב את עבודת החסד הנשגבה הנעשית עם נשמות מיוחדות וטהורות אלו ולזכותם ולרפואתם נכתב הספר הזה. מרנן ורבנן צדיקי ואדמור"י הדור שליט"א הביעו את התרגשותם והערכתם הגדולה לנוכח מפעלות הקודש בממלכת החסד והסיוע של רפואה וחיים לאלפי חולים וילדים מיוחדים וגודל הזכות לקחת שותפות וחלק בפעולות החסד הכבירים המביאים השפעות של חסדים ורחמים על כלל ישראל.

המעמד יתקיים בעזהשי"ת ברוב פאר והדר ובמקהלות שירה מחר יום שני ח"י באדר תשע"ח באודיטוריום העירוני ברמת אלחנן רח' רבינוב 6 בני ברק, בראשות ובהשתתפות מרנן ורבנן גדולי ישראל שליט"א – חברי נשיאות האגודה.

קהל הידידים ואוהבי תורה וחסד מוזמנים לבוא לשוש בשמחת התורה ולשמח את לבבות החניכים המיוחדים והחולים, לרגל יום חגם ושמחת ליבם!

סדר המעמד: תחילת המעמד והריקודים אי"ה בשעה 5:45 אחה"צ, סיום הריקודים והכנסת ס"ת לארון הקודש בשעה 7:30 בערב, בהנהלת האגודה מציינים כי האירוע כולו יתקיים במתחם האודיטוריום.

"וענתה השירה הזאת לעד" – סעודת המצוה תיערך במקום לאחר תפילת מעריב בשילוב 'מעמד הוקרה' והכרת הטוב מיוחדת לכל המתנדבים העוסקים במלאכת הקודש – בכל אגפי האגודה המעניקים לחולי וילדי כלל ישראל, בכל שעות היממה, ובכל ימות השנה, חיים של אורה ושמחה.