יַגְדִּיל תּוֹרָה וְיַאְדִּיר • מעמד 'ולהאדירה' במלאת נ' שנים להקמת הכולל באנטווערפן

מעמד היסטורי התקיים באנטווערפען במלאת חמישים שנים להקמת הכולל המרכזי בעיר, מאות השתתפו במעמד ההיסטורי מעמד "ולהאדירה" שנחוג בשמחת התורה, בוגרי הכולל במשך השנים ומחזיקי הכולל נדיבי עם גדשו את האולם, ראש הכולל הגאון רבי חיים יוסף הורוויץ שליט"א ערך את הסיום ונשא דברים לכבוד המעמד, באמירת הקדיש על הסיום נתכבד הרה"ח ר' אברהם יוסף ווינשטאק שליט"א לאחמ"כ נשאו דברים רבניה הראשיים של העיר הגר"א שיף שליט"א, והגרד"מ ליברמן שליט"א, לאחמ"כ נשא דברים הגרש"ב סורוצקין שליט"א ר"י עטרת שלמה שבא לכבד את המעמד, המעמד ננעל ברגשות מרוממות של קדושת התורה ולומדיה והיה לשיחת היום באנטווערפען.

מעמד היסטורי התקיים באנטווערפען במלאת חמישים שנים להקמת הכולל המרכזי בעיר

מאות משתתפים השתתפו במעמד היסטורי ורב רושם בעיר אנטווערפען מעמד "ולהאדירה" שנחוג בשמחת התורה, את המעמד פיארו רבניה הראשיים של העיר הגאון רבי אהרון שיף שליט"א גאב"ד מחזיקי הדת הגאון רבי דוד משה ליברמן שליט"א גאב"ד שומרי הדת  כ"ק האדמו"ר מפשעווראסק שליט"א, אורח הכבוד הגאון רבי שלום בער סורוצקין שליט"א ראש ישיבת עטרת שלמה באה"ק,  וכל רבני הקהילות בעיר שרובם מתלמידי ובוגרי הכולל במשך שנות קיומו.

יום של שמחת התורה באופן מיוחד היה יום זה יום שנחוג חמישים שנות תורה ברציפות בלי הפסק  מיום הקמת הכולל עד עצם היום הזה "הכולל" שהוקם במסירות ע"י דור התקומה שלאחר מלחמת העולם ומוחזק עד היום ע"י העסקנים לשם שמים שכל מטרתם להגדיל תורה ולומדיה וחפץ ד' בידם מצליח להרבות תלמידי חכמים גדולים מורי הוראה ומרביצי תורה המפארים את העיר אנטווערפען ובשאר מקומות באירופה.

שערי המעמד נפתחו בשעה שמונה בערב באולם זכרון משה שהיה כולו לבוש חג בפאר והדר לכבודה של תורה לומדיה ומחזיקיה, כאשר בוגרי הכולל במשך השנים ומחזיקי הכולל נדיבי עם גודשים את האולם מפה אל פה, על השולחנות היה ערוך ז'רנאל מפואר שהופק בצורה יחודית ובו ברכות לראש הכולל הגאון הרב חיים יוסף הורוויץ שליט"א לרגל עלותו לארץ הקודש אחר ארבעים שנים של הרבצת תורה בעיר והנחלת אהבתה באופן נפלא שמעמד זה היה גם מסיבת פרידה רבתית מראש הכולל הנערץ. בצידו השני של הז'רנאל היו דברי הימים מהקמת הכולל עד היום הזה ודברי זיכרון להולכים ללומדי הכולל שנלב"ע ולתומכי המקום הגדול הזה ז"ל  .

על כל מושב היה מונח מתנת הערכה מפוארת לנדיבים שהרימו תרומתם לרגל המעמד "כיסוי מיוחד לסירים המונחים על הפלטה" לכבוד השבת, מתנה מפוארת זו נבחרה במיוחד עם לימוד הלכות שבת שעוסקים בה האברכים בתקופה זו בכולל ואיליה צורף דף ובו קיצור הלכות הטמנה בשבת קודש שנערך ע"י לומדי הכולל. תיכנון והפקת המתנה המפוארת נעשה ע"י חברת סט מסורת  .

את פני הבאים קיבל הרב ר' אליהו זילבער שליט"א מנהל יסודי התורה בעיר רבות בשנים וכעת במנצ'סטער שמסר גם את דבר התלמידים בהיותו מבוגרי הכולל, בדבריו סיפר על הזמנים הנפלאים שזכה ללמוד בכולל ורוממות הזמן מאז שזכו שנתמנה ראש הכולל שליט"א להנהיג את חבורת הלומדים, שעות של ריתחא דאורייתא וליבון סוגיא אשר חוללו מהפיכה בעיר שנתרבו בה ללא היכר לומדי והוגי תורה, וכיבד את ראש הכולל לערוך סיום הש"ס ולישא דברים .

ראש הכולל הגאון רבי חיים יוסף הורוויץ שליט"א ערך את הסיום ונשא דברו בסיבת ההצלחה המופלאה שיש בכולל אברכים אנטווערפען שרוב מנין ובנין רבניה ומנחילי התורה בעיר הם מפירות הכולל, ואמר בזה שלשה מהלכים אחד מכיוון שמקום זה הוא לכל אחד ואחד בלי הבדל עדה וחוג שזה מחכים את כולם יחד בדיבוק חברים אמיתי שנים: מכיון שבמקום זה נעשה הלימוד בחדוות התורה ובגישמאק שלכך פירותיהם כיוצא בהן בשמחת התורה. השלישי: מכיון שהקמת המקום והחזקתו במשך כל השנים נעשית לשם שמים ושלא ע"מ לקבל פרס יש לזה זכות מיוחדת  , לאחמ"כ הודה לאברכים החשובים שזכה ללמוד עמם יחד לוועד הכולל ולתושבי העיר, באמירת הקדיש על הסיום נתכבד הרה"ח ר' אברהם יוסף ווינשטאק שליט"א ידיד נאמן לכולל וחברותא של ראש הכולל שנים רבות.

לאחמ"כ נשאו דברים רבניה הראשיים של העיר הגאון רבי אהרן שיף שליט"א שסיכם את המעלה הגדולה של הכולל בהיותו אש להבת המתלקחת ומחממת כל סביבותיה בכל העיר והגאון רבי דוד משה ליברמאן שליט"א שהגדיר את הכולל בתור " הנשמה של העיר" וכידוע א"א להגדיר נשמה על כן צריכים להוקיר את המקום תורה שהשפעתו גדולה מכל השגתינו.

הס הושלך באולם כאשר אורח הכבוד הגאון רבי שלום בער סורוצקין שליט"א ראש ישיבת עטרת שלמה באה"ק אשר בא במיוחד לכבד את המעמד פתח בדבריו והתרשמותו מעומק הלב ממקום תורה נכבד הזה שנקרא בפי כל דער שטאט כולל – וצריך גם להקרא דער כולל שטאט, כיוון שהוא הודה זיווה והדרה של העיר ציוץ לא נשמע במשך שעה ארוכה כאשר האורח הכבוד סלל דרכים בלבבות בדברי תורה ומעשי רב על כוחה של לימוד התורה והחזקת תורה.

המעמד ננעל ברגשות מרוממות של קדושת התורה ולומדיה והוא לשיחת היום בעיר אנטווערפען.

הוסף תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *