צפו: שמחת השבע ברכות לנכדת מרן הגאון הגדול רבי שמואל אליעזר שטרן שליט"א רב מערב ב''ב וגאב''ד שערי הוראה בת לבנו הרה"ג ר' יו"ט ליפמאן שטרן שליט"א ראש רשת הכוללים מתיבתא עב"ג נכד גאב"ד לינז שליט"א
 היום (א') התקיימה שמחת השבע ברכות לנכדת מרן הגאון הגדול רבי שמואל אליעזר שטרן שליט"א רב מערב ב"ב וגאב"ד שערי הוראה בת לבנו הרה"ג ר' יו"ט ליפמאן שליט"א ראש רשת הכוללים מתיבתא עב"ג נכד גאב"ד לינז שליט"א למנהלי המוסדות ונגידיה,כמו"כ השתתפו הרה"ג רבי מרדכי יוסף סלמון שליט"א מרבני בד"ץ שערי הוראה ורב דק"ק סערט ויזניץ ב"ב שנאם דברים מטעם הבד"ץ שערי הוראה, והרה"ג רבי רפאל נוסבוים שליט"א מרבני הבד"ץ, כמו"כ נאם הרה"ג ר' חיים משה כץ שליט"א משב"ק,

לאחמ"כ נשמעו דברי ברכה וגראמען ע"י הגראמער הנודע ר' ישראל מילקוביצקי, לאחמ"כ נתכבד אבי הכלה ראש הכוללים שליט"א בברכהמ"ז ואבי החתן הרה"צ רבי שמואל בנימין ווידער שליט"א בש"ב, והרה"ח ר' יהושע גפנר שליט"א מנהל הת"ת "מתיבתא" נתכבד בברכה אחריתא,