ברית לנכד כ"ק האדמו"ר מבאסטאן שליט"א בן לבנו הרה"צ ר' צבי אלימלך הלוי שליט"א • בסנדקאות כובד כ"ק האדמו"ר מפיטסבורג שליט"א • צילום: ברוך אוביץ