כ"ק האדמו"ר מטשאקווא שליט"א ערך את שולחנו לרגל הילולת הרה"ק הרבי ר' אלימלך מליז'ענסק זיע"א • צילום: ברוך אוביץ