נשאו דברים הגאון הגדול רבי משה הלל הירש שליט"א, המשגיח הגאון הגדול רבי דן סגל שליט"א, הגאון הגדול רבי יהושע אייכנשטיין שליט"א והגאון ר' חיים מרדכי אזבנד שליט"א רה"י עטרת שלמה. ברכה מיוחדת הובאה מגדולי ראש הדור שליט"א
עצרת התעוררות והתחזקות שנקראו ע"י גדולי רה"י שליט"א לבחורי הישיבות בני חו"ל שהגיעו ללמוד בארה"ק לפני שחוזרים לחו"ל למצוא זיווגם ולהקים את ביתם להמשיך את הרוממות בחיים של עליה אחר עליה כאשר ספגו מרבותם ולהקים בית של תורה המושתת בדרכי התורה ויר"ש להתחזק שלא תרד בן ישיבה ממדרגתם ח"ו ושיקבלו על עצמם לעשות שמירה על גבי שמירה להתנזר כליל מכל שימוש וחיבור בכלים שיכולים בסופו של דבר להוציאו מעולם התורה ואף להחריב את ביתם ולא יירד בן ישיבה ממדרגתם ח"ו.
נשאו דברים הגאון הגדול רבי משה הלל הירש שליט"א (רה"י סלבודקה), המשגיח הגאון הגדול רבי דן סגל שליט"א, הגאון הגדול רבי יהושע אייכנשטיין שליט"א רה"י יד אהרן, והגאון ר' חיים מרדכי אזבנד שליט"א רה"י עטרת שלמה. הנחה את הערב הרב יוסף עלפנט שליט"א ר"מ בישיבת מיר,  ברכה מיוחדת הובא ע"י הרב ברוך שפירא שליט"א (ר"מ בישיבת קול תורה) מגדולי ראש הדור שליט"א.