הגרח"מ וואזנר שליט"א גאב"ד זכרון מאיר עלה היום לציון אביו פוסק הדור הגר"ש וואזנר בעל שבט הלוי זצ"ל בבית החיים זכרון מאיר בבני ברק • צילום: שוקי לרר