לראשונה הגיע מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי שליט"א בשבוע שעבר למאפיית בורר ברחוב רשב"ם בבני ברק לאפיית מצות לחג הפסח הבעל"ט • צילום: שוקי לרר