אברכי סניף חיפה של רשת הכוללים "מגדל עוז" הגיעו לבני ברק אל ביתו של מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי בכדי לערוך סיום מסכת סוכה שנלמדה בזמן חורף. הסיום נערך בהשתתפות ראש ישיבת סלבודקה הגרמ"ה הירש, ורבה של שיכון ה' הגמרמ"ב זילברברג

אברכי סניף חיפה של רשת הכוללים "מגדל עוז" הגיעו לבני ברק אל ביתו של מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי בכדי לערוך סיום מסכת סוכה שנלמדה בזמן חורף. הסיום נערך בהשתתפות ראש ישיבת סלבודקה הגרמ"ה הירש, ורבה של שיכון ה' הגמרמ"ב זילברברג.

רגע מרומם נרשם כאשר מרן שר התורה ביקש להביט ולקרוא יחד עם ראש הרשת הגר"י אתרוג את מילות הגמרא בעת עריכת הסיום. לאחר מכן הגרמ"ה הירש התכבד באמירת הקדיש ושר התורה בירך את המסיימים, האברכים הציגו לפניו את קובץ חידושי תורה שהודפס לרגל הסיום.

ראש הכוללים ביקש לציין בפני הגר"ח כי לפני כשנה הוא היה זה שהורה לו לבחור בחיפה כמקום בו יפתח הסניף הנוסף לרשת ״מגדל עוז״ ואף אמר לו ״והסיום הראשון יהיה אצלי״ בחיוך ובקורת רוח הגיב הגר״ח ״להגדיל תורה ולהאדירה״.